Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Cesty za opevněním

Fotogalerie

  REKONSTRUKCE WC A UMýVáRNY
Sociální zařízení patřili v objektech TO ke špičkově vybaveným zařízením, nechyběl ani mokrý záchod.

  VýROBA VYBAVENí

  STUDNA NA KS - 46
Ve dnech 6. – 7. srpna 2005 se povedlo vyčerpat kopanou studnu až na původní hloubku 17 metrů.

  SRAZ MUZEí "MLADKOV 2006"
Pořadatel: Sdužení muzeí Náchod prostřednictvím KVH Vrch Adam, ForteG, KVH V Zátiší. Termím: 29.-30.4.2006 Místo: terén - Mladkov, České Petrovice - úsek K 31-53b večerní sezení - Mladkov sál OÚ Ubytování: dle počtu turistická ubytovna Mladkov (přímo v místě sezení) cca 43 míst další turistická chata na Adamu cca 26 míst další dle potřeby nutno zajistit Stravování: večer přímo v místě dle stálého jídelního lístku(počet účastníků budu avizovat personálu) druhý den možnost objednání snídaně V terénu vlastní zásoby. Doprava do výchozího místa autobusem. Úhrada - model Stachl. Program bude bohatý. Je v úmyslu navštívit uzavřené objekty K 31,32,35,36,37,38,46. Na večer prosím zájemce o prezentaci(téma, čas, potřebnou techniku a pod.) Na téma program bych chtěl uvést, že si vyhrazuji některá opatření, jež nebudu specifikovat a v některých případech ani komentovat. Chtěl bych požádat všechny kolegy o jistý druh disciplíny a hlavně pochopení pro některé požadavky. Není to v žádném případě, resp. nebude to na újmu věci. Prosím o pokud možno urychlené přihlášky se specifikací požadavku nebo potřeby dle výše uvedeného, příp.dalších. Nerad bych prožíval pocity Pavla Holzknechta před loňským srazem. Nejzazší termín přihlášek 15.3.2006. Upozornění! 1) V přihlášce Jméno, Příjmení, číslo osobního dokladu (OP, příp. pas) 2) Nepřihlášení se v žádném případě nezúčastní akcí druhého dne! Kontakt: Pavel Minář tel. 465614909 mob. 603177364 mail Rozhledna@seznam.cz Pavel Minář K-S 37

  VAL NA OBRANU REPUBLIKY
Tato kniha dává zájemcům o vojenskou historii do rukou v kostce zpracovanou celou základní historii čs. opevnění (typologie lehkého a těžkého opevnění i tvrzí, výzbroj, lafetace, optika, pancéřové prvky, spojení, překážkový systém, jednotky…). Další, značně detailní informace pak mezinárodní autorský kolektiv zaměřuje na konkrétní prostor Králicka (východní část Pardubického kraje), které představovalo v roce 1938 nejsilněji opevněnou hranici Republiky československé a jeden z nejsilněji opevněných prostorů tehdejší Evropy.

  OKOLNí ZAJíMAVOSTI
Album věnované zajímavostem nedaleko pěchotního srubu KS-46.

  PRůBěH REKONSTRUKCE čTYřVýFUKU
Po více jak pětašedesáti letech se dočkaly čtyřvýfuky původní podoby

  FOTOGALERIE INTERIéRU OBJEKTU
všechno co uvnitř uvidíte je právě zde

  FOTOGRAFIE EXTERIéRU OBJEKTU
takhle se kralická šestačtyřicítka měnila během pěti let

© Pavel Rozehnal, 2005