Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Cesty za opevněním

Historie

Izolovaný pěchotní srub byl vybetonován v nepřetržité betonáži od 24.6. do 29.6. 1937. Poté se ho stihlo do „MNICHOVA 1938“ jak stavebně tak i technicky dokončit. Byly osazeny oba pancéřové zvony (ZN 3-3 11.5.1938, ZN 3-4 12.5.1938), vybudované inženýrské sítě, nechyběla ani filtrovna se strojovnou. Objekt byl plně vybaven nejvyspělejšími zbraněmi, které měla naše republika k dispozici. Bojovou osádku tvořilo 34 mužů.

Celou výstavbu pěchotního srubu prováděla pražská firma „Dr. Ing. Kapsa a Müller“, která budovala sousední tvrz Adam v rámci stavebního podůseku.

Po „Mnichovské zradě“ se nacházel na okupačním území říše, německými ženisty mu byli vytrženy oba pancéřové zvony a střílny hlavních zbraní. Za své vzal také výduch zkaženého vzduchu z horní kasematy, ukončení granátového skluzu a úchyty na maskovací sít umístěné po hraně stropnice (zbylo jich pouze šest - děkujeme i za těch pár). Řádění N.P.KOVOŠROTU nebralo konce a tudíž z objetu tato firma odstranila vše co vonělo po železe(držáky exhaustorů, oplechování, ...) .

V poválečném období objekt chátral, vesničané si z něho udělali černou skládku komunálního odpadu, byli zaneseny oba diamantové příkopy (v levém jsme dokonce našli kostru psa-poskládali jsme ho do poslední kostičky, pravděpodobně se jednalo o německého ovčáka) a v nemalé míře se podepsal na stavu objektu i zub času.

Po roce 1968 a vpádu vojsk „Varšavské smlouvy „ bunkr navštívili naši osvoboditelé z rudé armády, zanechali nám zde veliké množství malůvek na vnitřních stěnách objektu.

V 90. letech se ve srubu zdržovala skupina příznivců československého opevnění, tu ovšem armáda brzy požádala, aby srub opustila. Důvody se nám nepodařilo zatím objasnit. Víme jen, že po ní v objektu zbyla řada nepotřebných věcí především shnilé matrace a krásná sudová kamna, která se po zatopení podobala dýmovnici. a řada jiných ohavných věcí.

Od roku 2000 se historické památky ujala skupina nadšenců (jako my - KVH "zátiší"), srub se začal pozvolna měnit, prošel mnoha úpravami. Byl kompletně zbaven veškerých sutin z interiéru objektu, odvodněn, došlo k zaslepení zvonových šachet plechovými víky. Během čtyřletého snažení jsme dokončili rozsáhlé terénní úpravy – jednalo se především o vyčištění obou ochranných diamantových příkopů a povrchových úprav terénu.

Nyní máme snahu uvést do původního stavu jednotlivé místnosti objektu. Proto prosíme návštěvníky o trpělivost a shovívavost… (které se nám nedostává, hlavně od vlastních členů!!!)

© Pavel Rozehnal, 2005