Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Cesty za opevněním

Vítejte na webových stránkách Izolovaného pěchotního srubu "KS-46 v Zátiší".

Pěchotní srub K - S 46 byl postaven na severní hranici tehdejší Československé republiky s Německem, jako součást linie těžkého opevnění, jehož výstavba spadala do kompetence Ženijních skupinových velitelství (ŽSV).


Fotografie bunkru KS-46 v Zátiší
Aktuální informace:

© Pavel Rozehnal, 2005