Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Cesty za opevněním

K-S46 v Zátiší

Pěchotní srub K-S 46 byl postaven na severní hranici tehdejší Československé republiky s Německem, jako součást linie těžkého opevnění, jehož výstavba spadala do kompetence Ženijních skupinových velitelství (ŽSV).

Konkrétně objekt příslušel pod správu ŽSV III v Králikách, do 6. stavebního podúseku - Adam.

Oboustranný dvoukřídlý dvoupatrový objekt výškově lomený vlevo o 100 cm byl budován ve II. třídě odolnosti tzv. „ŘÍMAN“ (čelní stěna směrem k nepříteli - 225 cm, strop objektu - 200 cm, týlové stěny - 100 cm, mezistrop - 50 cm). Celková kubatura tak čítala 1524m3 kvalitního železobetonu. Dále disponoval dvojící ocelolitinových zvonů (síla stěn - 20 cm, váha 20,2 t).

Podlaha vstupní chodby se nachází v nadmořské výšce 668.75 m.n.m. Izolovaný pěchotní srub je situován na západním svahu kóty Adam (765 m.n.m).

Pravou dvojicí střílen působil do svahu směrem k tvrzovému pěchotnímu srubu K-41 "Pod vrškem". Palebný vějíř byl doplněn soustavou protitankových a protipěchotních překážek s dominujícím protitankovým příkopem.

Hlavní střílny levé kasematy vedly palbu do údolí směrem k samostatnému pěchotnímu srubu K-S 47 "V dolině". Dále postřelovali předpolí objektů K-S 48, 49. Dá se předpokládat, že jeden z hlavních úkolů srubu bylo též pozorování příjezdové komunikace z Klášterce nad Orlicí.


    

© Pavel Rozehnal, 2005