Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Cesty za opevněním

Poděkování

Tímto chceme poděkovat všem kteří nám s naším drobečkem pomáhli a nadále pomáhají bez jakékoliv odměny. Doufáme v dálší spolupráci, věříme že i nadále zůstanete věrni a budeme spolu vycházet jako dobří kamarádi.

DĚKUJEME !!!

Pavlovi Minářovi "K-S-37" Děkujeme za cenné rady a morální podporu.

Zámečníkovi Zerzánovi, který nám vyrábí věci, o kterých se nám mnohdá ani nesní!

Láďovi Mikuleckému za rekonstrukční práce na dieselu SLAVIA DR 27.

Rodině Mlynářovic za výborné zázemí a schovívavost při pracech.

Pavlovi Rozsypálkovi, který nám zapujčil centálu.

Martinovi Gajdošíkovi (přezdívanému PNEUMATICKÉ KLADIVO) za výborné pracovní nasazení.

Našim rodinám, za péči a starostlivost, které se nám dostává někdy až dost. (málo :)

Vlastníkům přilehlých parcel pozemků a příjezdových cest za loajálnost a vstřícnost.

A v neposlédní době bagristům, kteří nám ulehčili terénní úpravy.

© Pavel Rozehnal, 2005