Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Cesty za opevněním

Průvodce objektem
(stručně zpracovaný popis objektu)

Horní bojové patro

 • Vstupní zalomená chodba - E nejdříve vlevo (90°) poté vpravo (90°).
 • Vstup zajištěn poválečnou mříží, nasávání čerstvého vzduchu do filtrovny (orig. mřížka)
 • Střílna na obranu vchodu zvenčí neporušena, zevnitř demontována - r
 • Zachovalé zárubně pancéřových a protiplynových dveří, zápora demontována
 • Traverzy, které měly nést zásobní nádrže na vodu vybourány, též příčka oddělující nádrže od místnosti, kde se mělo skladovat střelivo pro kulomet - Mk zničena
 • Cihlová příčka mezi stanovištěm velitele pěchotního srubu - Sv a místností telefonisty - T se nedochovala

Pravá střelecká místnost (kasemata) - S

 • dvojče těžkých kulometů vz.37 (zbraň M, 2k)
 • dvojče 4cm kanón vz.36 spřažený s TK vz.37 (L1, zbraň d4 – k)
 • Objekt lomen vlevo – 100 cm, pět schodů

Muniční sklad - Md4 postrádá příčku v celé délce


Levá střelecká místnost (kasemata) - S -

 • dvojče těžkých kulometů vz.37 (zbraň M, 2k)
 • dvojče 4cm kanón vz.36 spřažený s TK vz.37 (L1, zbraň d4 – k)
 • čtyři pomocné střílny N pro lehký kulomet vz.26


Dolní patro

Schodiště - Y

 • Zničené pouze záchodové příčky,
 • jímka OMS středně dochovalá
 • Ubikace pro jednoho poddůstojníka a osm mužů Up1 + m10
 • Ubikace mužstva pro deset mužů Um10, ve stejné místnosti vstupy spojovacích kabelů
 • Střelivo pro kulomet - Mk
 • Místnost pro uložení proviantu - P a sklad granátů - Mg
 • Stanoviště zemní telegrafie - Tz
 • Filtrovna - F s kopanou studnou - Ck
 • Strojovna - A, podstavce na nádrže na vodou - N
 • Sklad pohonných hmot PHM - B
© Pavel Rozehnal, 2005