Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Cesty za opevněním

Rekonstrukce objektu

Sezóna 2004

Na exteriéru objektu si můžete povšimnout změny tvaru slepých otvorů po kanonových střílnách, které byli až doposud zazděny. Nahradily je prozatimní plechová víka (určitě se někdy dočkají maket střílen). Na konci léta jsme osadily výduch a rouru pro periskop v pravé části srubu. Srub byl celkově zbaven mechů a lišejníků (tzv. odmechován). Pod levým křídlem srubu byl urovnán terén.

Práce na exteriéru pokračují i nadále, v brzké době dojde k osazení krytů na výduchy. Do budoucna bychom chtěli zapracovat na maketách střílen dvojčat těžkých kulometů.

První patro prozatím nezměnilo svoji tvář, za zmínku stojí pouze osazení makety střílny pro krytí vchodu.

V dolním patře můžete zaznamenat v pokročilé fázi rekonstrukce místnost pro sklad granátů a proviantu. Je to zatím jediná místnost kde byla obnovena elektrifikace podle původního vzoru. Do místnosti byli dovezeny především truhlíky na granáty, vojenská lékárna a drobný proviant. Velice pozitivně můžu zhodnotit práci v prostoru umívárny a WC. Jímka OMS zrekonstruována, namontováno umyvadlo, provizorně osazeny záchodové mísy a jeden exemplář splachovače.

Na příští sezónu plánujeme osazení spotřební nádrže a sprovoznění vodovodu a odpadu. Měla by se rozběhnout i rekonstrukce ve stanovišti telegrafisty. A v neposlední době i rozsáhlé práce ve strojovně objektu. Nechte se překvapit jak práce půjdou rychle kupředu, nečekejte a přijďte se podívat. Jak jste si již určitě stačili všimnout bude na co koukat!!! Viz. Poslední foto v sezóně :-)

           


Sezóna 2003

Vyčištění diamantových příkopů. Dolní na podzim roku 2002 a na jaře 2003 (ručně). Horní příkop začátek léta 2003 (mechanicky). Objekt odvodněn, protaženy kanály a odtahy pro vodu. Osazeny záklopky na výsypky prázdných nábojnic pro protitankový kanón. Téměř dokončeny rozsáhlé terénní úpravy. Vybudovány provizorní dřevěné dveře. Proveden nátěr stopu v dolní střelecké místnosti, kovových průchodek pro elektrické rozvody, N střílen z interiéru a zbylých háků na uchycení maskovací sítě. Začátek rekonstrukce jímky OMS. Sehnání diesel agregátu SLAVIA 2 S 115 a počátek jeho rekonstrukce."Poslední fotografii jsme nazvali BEZNADĚJ!!"

           
        

Sezóna 2002

Jímka OMS dočištěna. Odkácení velkého množství plevelných dřevin, úprava stropnice, betonování levého podstavce pod zvon, zaslepení šachet, osazení mříže, uzavření srubu. Byl zrekonstruován odstřelený granátový skluz. Vztyčení stožáru pro národní vlajku. Pokračování terénních prací v blízkém okolí objektu. Nátěry N střílen a výduchu z exteriéru.

        

Sezóna 2001

Vyčištění obou pater objektu . Počátek terénních úprav v týlových prostorách objektu. Výřez plevelných dřevin (padlo vše co přišlo pod řetěz a někdy i to co nepřišlo, ale nám se nelíbilo), vykopání pařezů. Nátěry zárubní v horním patře. Práce na odvodnění objektu. Vyčištěna revizní šachta. Provizorní zastřešení zvonových šachet (lepenka + dřvěbá prkna). Začátek čištění jímky OMS. Vybudováno provizorní dřevěné zábradlí ke schodišti a dekl na studnu.

        

Sezóna 2000 podzim

Výřez plevelných dřevin pilou a sekerou, prohlídka objektu, zhodnocení stavu. Tehdá jsme věděli kulový co je to BUNKRAŘINA!!!

     
© Pavel Rozehnal, 2005