Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Cesty za opevněním

Lehký objekt vzor 37

ÚVOD

Nedílnou součástí linie těžkého opevnění byly i celé sledy opevnění lehkého. Lidově nazývané "řopíky" snad nemusím představovat. I když bych mohl samozřejmě psát, psát a zase psát rozsáhlé články o tom jak vše vznikalo a fungovalo atd. … (bylo by to zbytečné a neefektní)

Moje myšlenka je ale jiná. Chtěl bych Vás seznámit s průběhem rekonstrukčních prací lehkého objektu, který se nachází v týlu KS-46.

Na počátku roku 2003 vznikla myšlenka připojit k našemu, již stávajícímu muzeu, další železobetonový objekt.

Začalo vybírání objektu. Nejvhodnější nám připadal velice pěkně položený a zachovalý "řopík" na západním úpatí vrchu Adam (765 m.n.m.).


LEHKÝ OBJEKT vz. 37, krycí název "EVA"

Popis lehkého objektu:

Označení podle ŘOPu je LO vz. 37, typ objektu: A-140, číslo objektu: 28, krycí název objektu: EVA , odolnost objektu: zesílený, stupněný vlevo. Betonáž je datována na 31.5 1938. Z označení typu je zřejmé, že se jednalo o srub se dvěma střílnami pro boční palbu (osy střílen svírají úhel 140°) a jednou krycí střílnou. Tvořil první obranný sled, který budovala vysokomýtská firma Ing. Josef Drahoš - stavební inženýrství a stavitelství. První práce v terénu zahájila firma v prvních říjnových dnech roku 1937.

Exteriér LO:

Již při bližším průzkumu si povšimneme odstraněného záhozu před čelní stěnou (důvody byly většinou různé, zdroj stavebního materiálu pro vesničany, nebo připravované dělostřelecké zkoušky německé armády III. Říše).

Uzavření vchodu bylo řešeno podobným způsobem jako u TO. Vstupu narušitele bránila mřížová vrátka. Ta postřelovala malá střílna umístěná naproti vstupu. Hlavní přívod vzduchu byl umístěn též ve vstupní chodbičce pod střílnou. Nechyběl zde ani kanálek na případnou vlhkost. Dále se chodba láme vpravo o 90° a je uzavřena silnostěnnými dveřmi. Vnitřní prostor objektu tvoří jedna místnost, kterou obsluhovalo 7 mužů osádky.

Interier LO:

Ve vnitřním prostoru srubu můžete shlédnout již plně funkční ventilátor, který obstarával v objektu stálý přetlak, bylo to proto, aby zkažený vzduch a zplodiny z kulometů odcházeli mimo objekt. Dále byly osazeny oba periskopy, též plně rekonstruované. V neposlední době nainstalovaná i poválečná lafeta UL-1. Již brzy se dočká srub také výdřevy. Ta měla funkci dvojí. Chránila osádku před odlétávajícími kusy betonu a při betonáži sloužila jako vnitřní šalování.

OTEVÍRACÍ DOBA

Prohlídku objektu zajišťuje osádka KS - 46, nebo se lze domluvit přímo u pana Mikuleckého na tel.: 723176905

© Pavel Rozehnal, 2005